NGO-sy pod kontrolą

Ruch Narodowy przedstawił dziś projekt ustawy zakazującej finansowania NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych – z zagranicy. Powiem po fizycznemu – kierunek dobry, ale zwrot powinien być przeciwny. Z kilku powodów: 1. Jeżeli wprowadzimy taki zakaz to pieniądze, które do tej pory wpływały na konta znanych organizacji zaczną płynąć w szarej albo i czarnej strefie, całkowicie poza […]

Rozsądna (!) propozycja reformy podatkowej

No, Kochane dziatki, od dawna mi się to nie zdarzyło ale chyba muszę pochwalić polityków. Nie wszystkich, niestety, ale tylko tych zasiadających w Parlamentarnym Zespole Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (jest takie ciało), którzy wraz z ekspertami Centrum im. Adama Smitha przygotowali propozycję zmiany systemu podatkowego. Kompleksową i rewolucyjną można by rzec. Zakłada […]

Mamy niskie podatki – tako rzecze Mateusz Morawiecki

„Panuje taki mit, że mamy bardzo wysokie podatki. To nieprawda. Nie mamy bardzo wysokich podatków. Podatki i daniny są niskie. Nie powielajmy takich nieprawdziwych schematów, że podatki są wysokie. Wtedy utrwalamy w ludziach takie przekonanie, że państwo jest złe i tylko ściąga haracz” – powiedzial był superminister i wicepremier Mateusz Morawiecki. W pierwszym odruchu spadła […]

Superwicepremier wiedzie nas ku świetlanej przyszłości

O planowanej reformie podatkowej nie wiemy nic konkretnego. Jedyne informacje jakie docierają do naszych uszu pochodzą od posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy uparli się podlizać ludziom biedniejszym obiecując, że zabiorą bogatym. Janosik od dawna jest w naszym umęczonym kraju bohaterem a okradanie krwiopijców pasących się na cierpieniach proletariatu traktowane jest jako czyn chwalebny zatem partia […]

Kredyty pseudo-hipoteczne

Kredyt hipoteczny – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku niedotrzymania warunków przez kredytobiorcę roszczenia banku nie mogą przekroczyć wartości hipoteki. Zadłużenie hipoteczne jest zadłużeniem rzeczowym a nie osobistym – czyli wierzyciel w przypadku braku […]

Obniżony rating to nie dramat, to szansa

W piątek agencja Moody’s ma ogłosić swoją decyzję w sprawie ratingu Polski. Politycy zaciskają zęby, dziennikarze wieszczą czarną przyszłość, bankierzy rwą z głowy resztki włosów, panika zagląda w oczy ludzi liczących każdy grosz od pierwszego do pierwszego. W tym miejscu powinna się włączyć depresyjna muzyczka i mamy gotowy scenariusz, gdyby Alfred Hitchcock tworzył filmy z […]

Prezydent przestraszył się bankowego lobby

Komisja Nadzoru Finansowego wyliczyła, że przewalutowanie kredytów frankowych proponowane w prezydenckim projekcie ustawy może kosztować banki nawet 70 (słownie: siedemdziesiąt) miliardów złotych. I co? I kancelaria Prezydenta złagodniała planując zmiany tak, by rozłożyć nieszczęśnikom koszty na 20 – 30 lat w formie kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski. Czyli przez nas, Obywateli. Ja jestem mały […]

Konrad Raczkowski powiedział prawdę. I stracił robotę.

„Kilka banków jest ‚toksycznych’ i one upadną jeszcze w tym roku. To małe banki, od razu uspokajam, i nie będzie to zaburzało polskiego systemu finansowego. Jednak oznacza to, że nadzór nie spełnił swojej roli i mieliśmy wydarzenia, jakie mieliśmy – mówię tu o bankach, które już upadły i wypłatach z BFG” – powiedział wiceminister finansów […]

Reforma Radziwiłła: likwidacja przymusowego ubezpieczenia zdrowotnego

Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia (szczęścia oraz pomyślności) zapowiedział likwidację ubezpieczeń zdrowotnych w jego dotychczasowej formie. Służba zdrowia ma być finansowana przez państwo a podział na ubezpieczonych i nieubezpieczonych ma zniknąć w odmętach historii. Pomysł jest w tej chwili konsultowany a pierwsze konkrety mają się pojawić w połowie roku. Przyznam, że zapowiedź ministra mnie trochę zaskoczyła. […]

Słaby złoty to nie dramat, to szansa

No i koniec histerii, złotówka się umacnia. Jeremiady okazały się guzik warte, polska gospodarka jest wystarczająco silna by oprzeć się atakowi na naszą walutę. Oczywiście w słusznych mediach na ten temat wielkie cichosza, jedyne co się rozlega to zgrzytanie zębami, że jednak nie nastał totalny kryzys i załamanie bo to mogłoby wzmocnić organizowaną „rewolucję” antypisowską. […]