Układ wyje

„W świetle konstytucji, która w tej części była opracowana przy Okrągłym Stole z udziałem wielu działaczy późniejszego PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, uprawnienia prezydenta przy powoływaniu sędziów miały sprowadzać się do pewnej godnościowej celebracji przydającej powagi samemu aktowi nominacji i sędziowskiej profesji” – tymi słowy prof. Adam Strzembosz w wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej” skomentował […]

Udostępnij na: